Pregled balonov za izdajo Potrdila za podaljšanje plovnega dovoljena (ARC)

Da bi si olajšali delo pri pregledu dokumentacije, sva pripravila spisek stvari, ki jih je treba imeti pri pregledu.

 1. Plovno dovoljenje (Airworthines ceritficate)
 2. Knjižica balona
  • Knjižica mora biti izpolnjena z vsemi leti
  • Vsa popravila, 100 urni/letni pregledi morajo biti vpisani
 3. Veljavna zavarovalna polica
 4. Letalski priročnik (ažuren z vsemi spremembami.)
 5. Vzdrževalni priročnik (ažuren z vsemi spremembami.)
 6. Seznam vgrajene opreme
 7. Seznam Plovno tehničnih zahtev (primer: Seznam PTZ)
  • V seznamu morajo biti vse PTZ, ki govorijo toplozračnih balonih izdane po datumu proizvodnje balona. Če določena PTZ ne pride v poštev za dotični balon, ni dovolj vpisati N/A. Vpisati je treba razlog zakaj ne pride v poštev.
 8. Potrdilo o sprostitvi v uporabo (CRS)
  • CRS je treba vpisati v knjižico po vsakem popravilu oz. po 100 urnem/letnem pregledu (primer)
 9. Seznam delov z omejeno življensko dobo
  • Deli z omejeno življensko dobo so cevi gorilca in jeklenke
 10. Program vzdrževanja
  • Program mora biti ažuren
  • Vsako leto je treba narediti pregled programa in to vpisati v predvideno tabelo v programu (tudi, če ni nič sprememb)
 11. Izpolnjen Obrazec o opravljenjem 100 urnem/letnem pregledu
 12. Če lastnik ni prisoten, če je lastnikov več ali, če je lastnik pravna oseba, pooblastilo osebi, ki je prisotna, da lahko izvaja postopke za podaljšanje

Dodatno:

 1. Po 10 letnem pregledu jeklenk, mora ustanova, ki je izvedla pregled izdati obrazec FORM 1 (primer). Brez tega jeklenka NI plovna!!
 2. Če imaš več balonov in večje število jeklenk, ki imajo enak priključek, kot ga imajo gorilci, ki jih uporabljaš, lahko spisek jeklenk narediš ločeno. Na ta spisek vpišeš vse jeklenke, ki jih imaš in kopijo spiska priložiš v knjižico vsakega balona (primer spiska). Če imaš samo en balon in štiri jeklenke, raje uporabi za to namenjen prostor v knjižici balona.
 3. Potrdilo o sprostitvi v uporabo (CRS) lahko vpišeš v knjižico ali pa uporabiš poseben obrazec, ki je verjetno definiran v Programu vzdrževanja. CRS mora vsebovati:
  • datum
  • opis izvedenih del

Če je vzdrževanje oz. pregled izvedel pilot lastnik, mora vsebovat še:

  • ime in priimek osebe, ki je dela izvedla
  • številko pilotskega dovoljenja
  • podpis

Primer Potrdila o sprostitvi v uporabo:

Lara Croft (SI.FCL.P.B.123456) potrjuje, da so omejena vzdrževalna dela, ki jih izvaja pilot-lastnik razen, če ni  drugače navedeno, izvedena v skladu z delom M in v skladu s tem se zrakoplov smatra kot sposoben za sprostitev v obratovanje.
© 2017 Abstel, Aleš Švagelj s.p.. Vse pravice pridržane.